معاشرت با کتاب ها

یک روش ساده، اما کاربردی برای مهار حس نگرانی

روزی دریافتم چه راحت با نگرانی های ریز و درشتی که در سبد ذهنم می ریزم، وجودم را دستخوش تنش های بی مورد می کنم. از این وضعیت بسیار خسته بودم؛ بنابراین سعی کردم با مطالعه و به کارگیری روش های پیشنهادی موجود در کتاب ها و برنامه های مختلفی …

معاشرت با کتاب ها

مثل خواننده کتاب نخوانید!

استعاره، تشبیه و هر آنچه متون را زیباتر می کرد دوست داشتم، اما زمانی که داستان می خواندم، به قدری محو قصه می شدم که بخشی و گاهی همه ی زیبایی های قلم نویسنده از چشمم دور می ماند. می خواستم زودتر از ماجرا سر در بیاورم. در واقع از …

معاشرت با کتاب ها

خسیس را از دست ندهید!

سرمای حرص و آز، آرام و قرار از وجودش گرفته است. شانه‌هایش را در پتویی می‌پیچد، بی‌فایده است. پتویی دیگر و دیگر و باز هم سودی ندارد. تب و لرز، وجودش را تسخیر کرده است. اسکناس روی اسکناس می‌گذارد، ولی افاقه نمی‌کند. هرروز بیشتر در خودش جمع می‌شود، مبادا مجبور …