داستان مکان ها

دفترچه خاطرات شهر

شاید تنها تعریفی که برای آن به ذهن متبادر می‌شود، جایی برای رفت‌وآمد باشد. اما خیابان تنها یک خط عریض و یا باریک که آسفالت بر تن کرده و گاهی کش‌وقوسی هم به خود داده است و شاید تنها در ساعاتی از شب، سکوت و آرامش را به خود می‌بیند، …